AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ
   

Hörmətli istifadəçi!
Elektron gömrük xidmətindən istifadə etdiyinizə görə Sizə minətdarlığımızı bildiririk!
Müraciətlərinizin nəticələri haqqında məlumat almaq üçün aşağıdakı məlumatların daxil edilməsi Sizdən xahiş olunur!
 
Elektron poçt ünvanı:
Mobil telefon nömrəsi:  
Şəkildəki kodu daxil edin:
Kod: