AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ
   
Fəaliyyətin Qiymətləndirilməsi və İnkişaf Proqramları Baş İdarəsi
 
Vətəndaşlıq qrafasında seçim etdikdən sonra şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin PIN kodunu (seriya, nömrə) və nəzarət kodunu daxil edin
Vətəndaşlıq:
Sən. tipi         
Şəkildəki kodu daxil edin:
Kod:


Qeyd: Gömrük ödənişlərinin ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi(GÖÖEN) Gömrük ödənişlərinin ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi(GÖÖEN) - vergi ödəyicisi olmayan fiziki şəxslərə verilir və həmin şəxslərin xarici dövlətlərdən gətirdiyi və ya xarici dövlətlərə apardığı malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı VÖEN-i əvəz edir. Şirkətlər gömrük əməliyyatları aparmaq üçün hökmən  VÖEN-ə malik olmalıdırlar və bu səbəbdən onlara GÖÖEN verilmir.
PİN Azərbaycan Respublikasının vətəndaşların birmənalı eyniləşdirilməsi məqsədi ilə, Azərbaycan Respublikasında dövriyyədə olan bütün Şəxsiyyət vəsiqələrində və Pasportlarda istifadə olunan unikal açardır. Hər Azərbaycan Vətəndaşının öz unikal PİN kodu var. Aşağıdakı şəkildə Şəxsiyyət vəsiqəsində və Pasportda PİN-in yerləşdiyi yer qırmızı rəng ilə işarələnib.
                 


(c) 2010, Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi