AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ
   

Gömrük ödənişlərinin ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi(GÖÖEN) - vergi ödəyicisi olmayan fiziki şəxslərə VÖEN əvəzi verilir və həmin şəxslərin gömrük sərhədindən keçirdikləri rüsuma cəlb olunan malların və nəqliyyat vasitələrinin üzərində gömrük rəsmiləşdirilməsi aparmasına imkan verir. Hüquqi şəxslər gömrük əməliyyatları aparmaq üçün mütləq VÖEN-ə sahib olmalıdırlar və bu səbəbdən onlara GÖÖEN verilmir.

Diqqət! Şəxsin razılığı olmadan onun haqqında məlumatların yayılmasına görə Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə görə hüquqi məsuliyyət daşıyırsınız.

FİN FİN-i necə əldə etməli?
Kod:

GÖEN almaq üçün: - Vətəndaşlıq qrafasında seçim etdikdən sonra şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin PIN kodunu (seriya, nömrə) və nəzarət kodunu daxil edin.