AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ
   

 XİF iştirakçısının ŞƏXSİ KABİNETİNƏ giriş
Istifadəçi adı:
İstifadəçi şifrəsi:
VÖEN (və ya GÖÖEN):   Əgər GÖÖEN -yoxdursa bu linkə basın  

QEYD:Portalın yeni versiyası ( e.customs.gov.az)istifadəyə verilməsi ilə əlaqədar bu portalda qeydiyyat dayandırılmışdır.